Baghouses Dust Collector

  • Pulse Baghouse Dust Collector

    Pulse Baghouse Dust Collector

    Den lägger till sidoöppning;luftintag och mittunderhållsgång, förbättrar filterpåsens fixeringsmetod, bidrar till diffusion av dammig luft, minskar tvättningen av filterpåsen med luftflödet, det är bekvämt att byta påse och kontrollera påsen, och kan minska verkstadens takhöjd, den har egenskaperna stor gasbearbetningskapacitet, hög reningseffektivitet, pålitlig arbetsprestanda, enkel struktur, litet underhåll etc. Den är särskilt lämplig för att fånga upp små och torra icke-fibrösa damm.Specialformutrustning kan också skräddarsys och användare kan beställa efter deras behov.