En enhets integrerad dammuppsamlare (med fläkt och motor)

  • En enhet dammsamlare tillsammans med fläkt och motor

    En enhet dammsamlare tillsammans med fläkt och motor

    Genom fläktens gravitationskraft sugs svetsröksdamm in i utrustningen genom uppsamlingsröret och kommer in i filterkammaren.En flamspärr är installerad vid filterkammarens inlopp, som filtrerar gnistorna i svetsröksdammet, vilket ger dubbelt skydd för filtercylindern.Svetsröksdamm strömmar in i filterkammaren och utnyttjar gravitationen och luftflödet uppåt för att först direkt sänka det grova rökdammet i askuppsamlingslådan.Svetsrök som innehåller partikeldamm blockeras av en cylindrisk filtercylinder. Under inverkan av skärmning fångas partikeldamm på ytan av filterpatronen.Efter att ha filtrerats och renats av filterpatronen strömmar svetsrök och avgaser in i renrummet från mitten av filterpatronen.Gasen i renrummet släpps sedan ut genom utrustningens utlopp efter att ha passerat standarden genom den inducerade dragfläkten.