Cyclone Dust Collector

  • Cyclone Dust Collector

    Cyclone Dust Collector

    Cyklondammuppsamlaren är en anordning som använder den centrifugalkraft som genereras av den roterande rörelsen av det dammhaltiga luftflödet för att separera och fånga dammpartiklar från gasen.